Sekretesspolicy

Dataskyddsförordningen GDPR reglerar hur personuppgifter får lagras, hanteras och på vilken laglig grund hanteringen sker. Denna sekretesspolicy är avsedd att hjälpa dig att förstå vilka data vi samlar in, varför samlar vi in det och vad vi gör med det.

Om du inte längre vill att vi ska lagra uppgifter om dig behöver du kontakta kontakt@systemizr.se och begära att ditt medlemskap avslutas.
Vad lagrar Systemizr?
Vi lagrar användarnamn, e-postadress, IP-adresser och id på Untappd eller Facebookkonto. E-postadress är frivilligt men för att kunna använda vissa funktioner är detta ett krav.
I vilka syften lagrar vi personuppgifter?
För att du ska kunna använda våra tjänster måste vi lagra information om dig i vår användardatabas. Uppgifterna används främst för att identifiera dig som användare, spara personliga inställningar och låta oss kontakta dig, till exempel, support och sajtfunktioner.
Säkerhet och personlig integritet
Vi vidtar tekniska säkerhetsåtgärder motsvarande dagens teknik för att säkerställa att föreskrifterna i dataskyddslagarna efterföljs och för att därigenom skydda de uppgifter som vi har mot åtkomst för oberättigade personer. Dina användaruppgifter lagras hos oss så länge du väljer att vara medlem, men du kan när som helst kontakta oss för att få dina uppgifter raderade.

Vi delar inte personlig information med tredje parter för några andra ändamål än dem som beskrivs i detta dokument. Vi säljer till exempel inte information till tredje parter som vill marknadsföra sina produkter och tjänster till dig.
Cookies och tjänsteleverantörer
Den här sidan använder cookies. Det kan liknas med en textfil som webbservern begär att lagras på din dator. Kakor gör det möjligt att spara personliga inställningar så att de inte behöver skrivas in igen vid nästa besök på webbplatsen.

Cookies används också av våra tjänsteleverantörer, som alla uppfyller kraven som ställs i dataskyddsförordningen GDPR.
Vi använder Google Analytics (GA) för att spåra användarinteraktioner. Vi kan använda informationen för att fastställa antalet personer som använder vår webbplats, för att bättre förstå hur de hittar och använder vår webbplats och se hur de rör sig genom webbplatsen.
Ändringar
Vi kan då och då göra ändringar i vår sekretesspolicy. Det är därför viktigt att du regelbundet kontrollerar den senaste versionen av denna policy. När vi gör ändringar i sekretesspolicyn publicerar vi ändringarna här. Om vi ändrar denna sekretesspolicy på ett sätt som påverkar hur vi använder dina personuppgifter kommer vi att underrätta dig om vilka åtgärder du kan vidta till följd av dessa ändringar.
Kontakt
För frågor angående sekretesspolicyn vänligen skicka ett email till kontakt@systemizr.se.

Detta dokument ändrades senast 2019-02-19.